Det skal være nemt og trygt for kunderne.

OttesenLandscape er funderet i Tim Ottesens målrettede fokus på at levere kvalitetsløsninger,
hvor kunderne oplever et veltilrettelagt forløb, der gennemføres med kun en aktør.

Vores erfaring inden for branchen strækker sig tilbage til 2007, hvor vi startede produktionen af vores første produkter i smedejern. Senere er anlægsarbejdet og belægningsdelen, som en naturlig forlængelse, blevet en del af virksomhedens kerneydelser. Det betyder, at det i dag er OttesenLandscapes team af dygtige medarbejdere, der koordinerer, planlægger og udfører alle dele af en opgave uanset omfanget. Det giver frihed og tryghed for kunden, at kunne afgive den koordinerende rolle og i stedet fokusere på at videregive ønsker og behov samt træffe beslutninger omkring materialevalg.

Medarbejderne gør forskellen
Hos OttesenLandscape værdsætter vi vores medarbejdere og har en målsætning om at være en rummelig og velfungerende arbejdsplads.
Derfor har vi også et fast team af veluddannede og virkelig dygtige medarbejdere.
Det er væsentligt for indfrielsen af vores målsætning om effektiv udførsel af alle opgaver, at vores medarbejdere har en bred erfaring og er uddannet til at løse alle dele af en opgave. Det giver en større fleksibilitet og en mere glidende projektløsning.

Det kan du forvente dig af os

Hos OttesenLandscape får du alt andet end standard. Vi leverer udelukkende løsninger,
der er tilpasset den enkelte opgave – både hvad angår materialer, funktion og udtryk.

Vi tager udgangspunkt i ønsker og behov hos den bevidste kunde, der har en holdning til kvalitet og funktionalitet, og derfra finder vi sammen det rigtige produkt.
For os handler det om altid at kunne stå inde for kvaliteten af vores arbejde og kunne være stolte af resultatet. Det er vores erfaring, at det også giver yderst tilfredse kunder.

Når vi arbejder med et projekt, stort eller småt, trækker vi på solid erfaring og baggrundsviden, der sikrer, at vi sammen med kunden kommer godt i mål. Vi har også en stor viden om detaljer, og kan derfor tilbyde materialer og finish, som ikke umiddelbart er tilgængeligt andre steder.

Før vi går i gang
Når du vælger os, vil du møde en nøje fastlagt startproces, der sikrer den rette afklaring og en fælles forståelse af projektet.

Startprocessen:

  • Afklaring sammen med kunden – ønsker og behov beskrives f or os
  • Vi fremsender en estimeret pris og kunden godkender denne.
  • Vi kommer på besøg hos kunden og foretager opmåling og indleder rådgivningsforløb.
  • Projektbeskrivelsen og den estimerede pris justeres, hvis der er behov for dette, og kunden godkender.
  • Projektet igangsættes

 

Håndværksmæssig kvalitet
Hos os er du garanteret, at det håndværksmæssige arbejde er professionelt udført, og vi er meget passionerede omkring vores produkter.
Vi fører kun porte og låger af meget høj kvalitet, hvilket blandt andet sikrer en lang holdbarhed.
Alle vores produkter smedes i hånden og galvaniseres for at opnå den bedst mulige kvalitet og styrke. Til sidst pulverlakerer vi for et flot og tilfredsstillende resultat.